Referat af generalforsamling 28. febr. 2018

Referat af generalforsamlingen i Kalundborg Kick og Thai 28. februar 2018

1. Valg af dirigent

Kasper Fiirgaard er valgt.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

 • Det har været et positivt år mht. medlemslisten.
 • Tak til trænerne. I har været gode til at dække ind for hinanden, så vi har undgået aflysninger, både på børne- og på voksenholdet.
 • Tak til bestyrelsen. Særligt tak til vores kasserer og vores sekretær, der dog har valgt at trække sig.
 • Vi har haft opstartsproblemer på Spiralen, mht. rengøring, døre osv.
 • Det er godt at vi har fået Spiralen til at vi kan træne kampsport og at vi dermed er sluppet for afmeldinger, som vi tidl. Træningssteder.
 • Til kæmperne, det er flot gået. Det er vigtigt, at vi kommer ud og repræsenterer klubben.
 • Tak for at I er mødt op i dag. Der er nogle bestyrelsesposter på valg i dag, som vi kommer til lidt senere.

3. Forelæggelse af revideret regnskab

Kassereren fremlægger regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingentsatser

Nuværende kontingentsatser fortsætter uændret.

5. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter

Nogen er på valg, mens andre ikke er, som dog gerne vil stoppe før deres 2-årige periode udløber.

På valg:

 • Næstformand Søren Hansen. Er hermed valgt ind i ny periode på 2 år
 • Bestyrelsesmedlem Kim Christensen. Er hermed valgt ind i ny periode på 2 år
 • Bestyrelsesmedlem Christian Munthe-Fog. Er hermed valgt ind i ny periode på 2 år
 • Bestyrelsessuppleant Brian Bo Petersen. Er hermed valgt ind for ny periode på 1 år
 • Revisor Dan Klink. Er hermed valgt ind for ny periode på 1 år
 • Revisorsuppleant Daniel Erichsen – ønsker ikke genvalg. Søren Hansen er valgt for ny periode på 1 år

Ønsker at udtræde og er dermed på valg:

 • Kasserer Rie Grinderslev. Daniel Erichsen er valgt ind for den resterende periode på 1 år.
 • Sekretær Tanja Klink Fisker. Stine Østergaard Pedersen er valgt ind for den resterende periode på 1 år.

7. Valg af revisor og suppleant

På valg for 1-årig periode:

 • Revisor Dan Klink. Er hermed valgt ind for ny periode på 1 år
 • Revisorsuppleant Daniel Erichsen – ønsker ikke genvalg. Søren Hansen er valgt for ny periode på 1 år

8. Eventuelt

Rengøring

Søren Hansen siger, at rengøringen er under al kritik. Som sidste løsning, kan vi tilbyde at gøre det selv ind imellem, men så skal de sørge for at vi kan komme ind i rengøringsrummet med vores briknøgle. Palle Andersen taler med Susanne fra Klb Hallerne om det.

Branddøre

Vær opmærksom på at alle branddøre skal være aflåste når vi forlader Spiralen. Søren Hansen siger, at der gerne er 2-3 døre som er låst op sidst på aftenen.

Børneattest

Trænere og bestyrelsen skal alle udfylde børneattester. Christian Munthe-Fog har delt linket med trænerne og bestyrelsen på de to tråde på Messenger.

Udvide træningen

Mike Christensen spørger, om man kan udvide med en ekstra træning. Søren Hansen siger, at vi kan vælge nye tider i løbet af foråret, med virkning fra efter sommerferien. Brian Bo Petersen tilføjer, at det kunne være en åben træning om onsdagen, så vi ikke behøver en fast træner på.

Ekstra børnehold

Stine Østergaard Petersen spørger til en ekstra ugentlig træning for børneholdet. Lars Poulsen vil tage fat i forældrene igen og høre om de kan være mere tydelige om, om de ønsker en ekstra ugentlig træning. Søren Hansen siger, at børneholdet er fremtiden og det vil være godt at kunne tilbyde to ugentlige træninger til dem.

Interesserede er kommet forgæves pga. den låste dør

Daniel Erichsen siger, at han har hørt at nogen har ønsket at komme og træne, men at de ikke har kunnet komme ind, og er gået igen. Der tales om at det kunne være rart med en dørklokke, hvilket der er ved at blive aftalt på følgegruppemødet. Indtil videre aftales det, at Brian Bo Petersen laver et opslag, som kan hænge ved indgangsdøren med navn og telefonnummer om, hvem man skal kontakte for at komme ind på de forskellige dage.

Seminar

Dan Klink foreslår at man laver en 4-6 timers seminar, hvor flere kan deltage, både børn og voksne og man kan afprøve forskellige ting. Man kunne f.eks. får Weise eller Døj ud og arbejde med udstyret til reaktionsøvelser. Bestyrelsen kigger på et tiltag.

Promovering af klubben

Stine Østergaard Petersen siger at der mangler promovering af klubben. Der tales om at anvende sponsorerede opslag på Facebook. Kim Christensen tilføjer at vi kunne lave en video, som er mere struktureret med tale og forskellige klip. Stine Østergaard Petersen spørger til, hvordan yngre kan blive interesseret i klubben. Jonas Iskold siger at Snapchat er det de unge vil have, og han vil gerne hjælpe med at sende det ud i hans netværk. Bestyrelsen arbejder videre med ovenstående.

Formanden Palle Andersen runder mødet af med at takke for god ro og orden.

Referent, Jeanette Wedberg

 

 

 

 

 

Comments are closed