Referat af generalforsamling 8. febr. 2016

Formanden åbner generalforsamlingen med at udvælge Kasper til dirigent og Mads som stemmeoptæller.

Formanden forsætter med at takke for at folk er dukket op i dag. Der kommer en ros til klubbens øvrige medlemmer og til Kasper og Søren for at havde repræsenteret klubben i henholdsvis 3 og 2 kampe i løbet af året. Formanden fortæller at bestyrelsen er i gang med at planlægge ”sommercamp” for børn i 13-16 års alderen. Dette forgår i uge 27. Der bliver også givet en opdatering på ”spiralen’, som flere af bestyrelsesmedlemmerne besøgte på guidet tur rundt. Der blev der talt om at der ville blive opsat en fast ring til deling imellem de forskellige klubber. Ved de først udlægget hed det sig at huset kun skulle bruges til kampsports-grene, dog blev der på besøgsdagen talt om spiralen også skulle bruges til kulturelle/musikalske arrangementer, så det bliver lidt spændende hvad udfaldet bliver. Det skulle gerne stå færdig i november ’16. Der bliver gjort opmærksomhed på vores fastelavn og opfordrede folk til at komme. Til slut blev der forslået at få Ole Laursen ud til et træningssemenar. På Facebook bliver der lavet en forspørgelse på hvem der kunne tænke sig at deltage og vi vil spørge ole om han evt. kan en mandag aften når vi alligevel har træning.

Der blev vedtaget at der ingen ændringer er til kontingentetbetalingen.

Kim Christensen blev valgt til bestyrelsesmedlem i stedet for Mette Petersen.

Christian Munthe-Fog  og Monica B. Andersen blev valgt til bestyrelsesmedlemssuppleanter.

Thomas Juul Jensen blev valgt til revisorsuppleant.

Formanden fortæller at der har værer fugtproblemer i klublokalet, som der er ved at være styr på. Vedr. lugtgene skal vi huske at fylde vand i håndvasken så den kan blive skyllet igennem.

Der bliver spurgt til om man kan lokke flere til tirsdagstræning. Da der ellers kun er Brian + 1-2 stykker som dukker op. Hvilket ikke er optimalt. Så en opfordring herfra.

Der bliver spurgt til om bruserne ved herrerne ikke kan blive tjekket så der kan blive mulighed for bad efter træning. Det samme med herre toilettet.

Fremadrettet vil også suppleanter modtage bestyrelsesmøder referaet således at de er opdaterede hvis så frem et bestyrelsesmedlem skulle melde sig ud.

Simon Visti spørg til hans kontingent hvor beløbet er på 800 og burde være på 550 kr.

Tak for et godt møde og dejligt at se så mange som mødte op.

Comments are closed