Referat af generalforsamling 2. febr. 2015

Referat af generalforsamling 2. febr. 2015

1: Valg af dirigent
Søren Hansen.

2: Valg af stemmetæller
Tanja Fisker.

3: Formandens beretning

Palle Andersen takker først og fremmest bestyrelsen for deres gode arbejde i det sidste års tid, samt medlemmer for deres opbakning til sporten, træningen og det gode kammeratskab som hersker i klubben. Han ville gerne se endnu mere opbakning ved stævner.

Han talte om vores Kasper Fiirgaard og roste hans flotte kampresultater og snakkede om fremtidige kampe.

Der har været hærværk efter vores træninger på skoleområdet i form af ødelagte skilte etc. Det blev påpeget at man selvfølgelig ikke kan være en del af klubben hvis ikke man kan opføre sig voksent og ansvarligt.

4: Forelæggelse af revideret regnskab
Alle er positive over forbruget af penge på udstyr og diverse. Alt blev forklaret af kasserer Rie, og der var ingen spørgsmål efterfølgende.

5: Fastsættelse af kontingent
De nuværende beløb vil forblive det samme. 550 for damer og junior, 800 for andre.

6: ændring af dameholdets træning
Tirsdags træning fra 19.30-21 vil blive nedlukket, da træneren Nicholas vælger at trække sig fra posten som instruktør. Da der de sidste par måneder kun har været et gennemsnit på 5 elever, vil det blive tilbudt at de damer der har lyst, er velkomne på motionsholdet om tirsdagen.

7:Valg af medlemmer til bestyrelsen
A: Formand, Palle Andersen er genvalgt
B: Sektrær, Brian Petersen er blevet erstattet af Tanja Fisker. Enstemmigt vedtaget
C: Bestyrelsesmedlemmer: Kasper er genvalgt til sin post
D: Suppleanter: Stine Brandt er blevet frataget sin post, da hun er udmeldt af klubben.
E: Revisor: Dank Klink er blevet genvalgt
F: Revisor suppleant: Ingen er stillet op. Stillingen er stadig ledig, men ikke nødvændig

8: Evt.
Stadig planer om at flytte til nyt træningsanlæg på herredsåsen. Nu flyttet til tidligst 2016.

Der vil blive afholdt træning i vinterferien.

Comments are closed