Referat af generalforsamling 28. febr. 2012

Palle byder velkommen, og søren bliver valgt til dirigent, Niels vælges til stemmetæller derefter gås der til punkt 1 på dagsordenen.

Punkt 1: Formandens beretning
Palle fortæller om året der er gået, rent sportsligt har vi har en del kæmpere til stævner og de har repræsenteret klubben på bedste vis med gode indsatser i ringen og god opførsel og stil uden for ringen.

Palle savner opbakning til stævner især Upcoming Fighters som vi reelt er medarrangør af men som kun Niels, Søren og Palle deltager i, det betyder at klubben mister en indtægt på ca. 10000 årligt så der er penge at hente hvis alle tager en tørn, Palle beklager samtidig at den ordning der er aftalt i forbindelse med rengøring i klubben ikke bliver hold og opfordre til at det sker fremadrettet. Ellers er det klubbens økonomiske situation som fylder og har taget en del energi. Formandens beretning godkendes med kommentarer fra Søren og Patrick.

Punkt 2: Fastsættelse af kontingent
Der er enighed om at fortsætte de kontingentsatser der ligger nu.

Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab
Pga. af situationen omkring vores tidligere kassere og de korttransaktioner hun har foretaget, har hævet 50400,- på foreningens konto, er det ikke muligt at fremlægge et regnskab før Danske Bank fremsender kontoudtog for hele 2011, i stedet for et regnskab fremlægger Palle skriftligt redegørelse for situationen, redegørelsen vurderes mangelfuld og følges derfor op mundtligt der skitseres en plan for håndtering af kassere og manglende penge i kassen og derefter godkendes redegørelsen. Der udarbejdes et regnskab så snart papirerne fra banken er i hus, og derefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af regnskab.

Punkt 4: Valg af bestyrelsemedlemmer
Følgende medlemmer er på valg Ronni, Tomas, da ingen af dem har ytret ønske om genvalg træder de ud af bestyrelsen, og i stedet vælges Patrick, Niels og Dan ind i bestyrelsen.

Punkt 5: Valg af kassere
Da tidligere kasserer ikke er ønsket i foreningen længere og samtidig er på valg, vælges Natasha til ny kasserer.

Valg af revisor: Hugo vælges til ny revisor.

Bestyrelsen består herefter af Palle, Søren, Michael, Kenneth, Patrick, Niles, Dan og Natasha.

Punkt 6: Indkomne forslag
Der stilles forslag om vedtægtsændring omhandlende at få beskrevet hvem der tegner foreningen, og det vedtages at det fremadrettet er Formand og Næstformand som tegner foreningen.

Punkt 7: Valg af diverse udvalg
Punktet diskuteres og der er enighed om at der er opgaver her og nu der fylder så udvalgene vil blive en del af bestyrelsens opgaver.

Punkt 8: Eventuelt
Der opfordres igen til at deltage ved aktiviteter, Palle laver ny plan for rengøring og sender ud, der foreslås at vi laver flere lørdagstræninger for at fremme det sociale liv i klubben.

Comments are closed