Referat af generalforsamling 29. jan. 2013

Generalforsamlingen er lovligt varslet.

Pkt. 1: Valg af dirigent
Dan valgt til dirigent.

Pkt. 2: Formandens beretning
Palle berettede om et turbulent år hvor vi flyttede fra Nørre alle til Raklev sognegård pga. af vores økonomiske situation, der blev berettet omkring nedlæggelse af Kalundborg Muaythai & Kickboxing klub og stiftelse af Kalundborg Kick og Thai, der var en nødvendighed for at vi kan få en ende på den leje aftale med udlejer på Nørre alle og samtidig så vi rent økonomisk kan starte på en frisk, der blev berettet om at der versere en sag mod den tidligere kassere for underslæb på i omegnen af 130000,- kr. og samtidig at den tidligere udlejer truer med sagsanlæg for det skyldige beløb for lejekontakten på Nørre alle, Palle og hans kone Lisbeth har en dialog med politi og advokater og vi afventer sagernes gang.

Generalforsamlingen vedtager at kalundborg Kick og Thai kan bruge penge på juridisk bistand i forbindelse med de hængepartier der er i forbindelse med afvikling af Kalundborg Muaythai & kickboxingklub.

Der blev også berettet om gode sportslige resultater til vores udøvere, og opfordret til at alle medlemmer af klubben deltager i vores stævner Upcoming Fighters, og støtter op omkring vores kæmpere når de er ude.

Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.

Pkt. 4: Fastsættelse af kontingentsatser
Der blev efter en del debat hvor nogle medlemmer mente af vores kontingent er for dyr, besluttet at bibeholde de satser der på nuværende er gældende.

Pkt. 5: Indkomne forslag
Der blev fremlagt ønske om at der blev lavet et klublogo så der kan blive indkøbt klub t-shirts og lign., Kasper snakker med Trend omkring logo, bestyrelsen tager stilling til indkøb.

Der blev foreslået medlemskort som afleveres til træning hver gang for at undgå gratister samt for nemmere at kunne styre hvem der har betalt og ikke har betalt.

Der blev foreslået kontingent frihed til instruktører, forslaget blev vedtaget.

Der blev besluttet at der skal kigges på hvad der kan gøres for at instruktørerne udvikler sig.

Der blev foreslået opdatering af vedtægter, forslaget blev accepteret og vedtægterne opdateres.

Pkt. 6: Valg af bestyrelse
Palle modtager genvalg.
Sekretær blev Kion Hjørdi.
Bestyrelsemedlemmer blev Kasper, Tomas og Brian.
Supleanter blev Johannes og Denise
Revisor, blev Dan klink og Maria blev suppleant for Dan.

Referat af Søren.

Comments are closed