Referat af generalforsamling 18. febr. 2014

Formandens beretning
Palle fortalte om året der var gået og roste trænere, kæmpere og alle der deltager på vores hold , samt klubbens dommere for stor deltagelse og engagement, informere desuden om projekt omhandlende Bevægelseshus, hvor Søren og Palle deltager i følgegruppe møder på klubbens vegne, vi er alle spændt på at se resultatet og bekymrede for hvad det kommer til at betyde for klubben at vi på sigt skal flytte derop, Formandens beretning blev vel modtaget af generalforsamlingen.

Regnskabet for 2013 fremlagt af kassere Natasha
Der blev spurgt indtil regnskabet som blev godkendt af generalforsamlingen.

Fastsættelse af kontingentsatser
Der er flere forskellige forslag og efter en del argumentering besluttes følgende satser:
Deltagelse på de 3 træninger mandag,tirsdag og torsdag, 800 kr. halvårligt, deltagelse på kvindehold tirsdag og torsdag 550 kr. halvårligt, juniortakst på medlemmer til og med det fyldte 15 år 300 kr.

Argumentationen for at bibeholde nuværende takster var at polstre klubben, samt visioner om at bedre forhold og udstyr og sikre kapital til aktiviteter til fremme af klubben socialt og sportsligt.

Valg til bestyrelsen
Søren genvalgt som næstformand.
Kassere Natasha ønsker ikke genvalg og Rie Grinderslev og Tanja Fisker bliver valgt til at varetage kasserer jobbet sammen.
Brian bliver valgt til sekretær.
Kasper Bliver genvalgt til bestyrelsen.
Jeanette Wedberg bliver til bestyrelsen
Mette Petersen bliver valgt til bestyrelsen

Dan bliver genvalgt til revisor

Monika Andersen og Stine Brandt blev valgt til suppleanter, der blev ikke valgt revisor suppleant.

Vi siger tak til Natasha og Tomas for indsatsen i bestyrelse de foregående år.

Indkomne forslag:

Ønske om nye små pads til dameholdet vedtaget
2 ugentlige træninger til kvindeholdet, vedtaget, Nickolas tager tirsdagsholdet, Brian supplerer.

Eventuelt
Fest og Event udvalg blev foreslået, Chatrine, Nikolas og Kasper tegner udvalget.

Comments are closed