Bestyrelsen

Bestyrelsen og revisor er vedtaget på generalforsamlingen 22. februar 2017.

Palle Andersen Søren instruktør Daniel KMT1 Stine KMT
Palle Andersen
Formand
Søren Hansen
Næstformand
Daniel Erichsen
Kasserer
Stine Pedersen
Sekretær
Christian Kasper Fiirgaard KimChr Jeanette Wedberg
Christian Munthe-Fog
Bestyrelsesmedlem
Kasper Fiirgaard
Bestyrelsesmedlem
Kim Christensen
Bestyrelsesmedlem
Jeanette Wedberg
Bestyrelsesmedlem
Dan instruktør Brian instruktør
Dan Klink
Revisor
Brian Bo Petersen
Suppleant til bestyrelsen
.

 

Comments are closed