Bestyrelsen

Bestyrelsen og revisor er vedtaget på seneste generalforsamling.

Palle Andersen Søren instruktør Jeanette Wedberg
Palle Andersen
Formand
Søren Hansen
Næstformand
Jeanette Wedberg
Kasserer
Jette Feldthaus
Sekretær
Christian Kasper Fiirgaard KimChr
Christian Munthe-Fog
Bestyrelsesmedlem
Kasper Fiirgaard
Bestyrelsesmedlem
Kim Christensen
Bestyrelsesmedlem
Dan instruktør Brian instruktør
Dan Klink
Revisor
Brian Bo Petersen
Suppleant til bestyrelsen

Comments are closed